Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Jarov

2.

Důvod a způsob založení

Obec Jarov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 5 členů


Lenka Šoulová - starosta (neuvolněný)

Zděnka Šimandlová - místostarosta (neuvolněný)

Zdeňka Boudová - účetní, ohlašovna

 

Předseda kontrolního výboru: 

člen zastupitelstva

 

Předseda finančního výboru:

člen zastupitelstva

 

Členové zastupitelstva:

Jiří Vébr

Pavel Beránek

Petr Květoň

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Jarov
ulice a čp. 24

331 51 Kaznějov

Telefon:      
Kancelář starosty: 602 397 196  

 

Účetní 731 462 817    
Fax:                      

E-mail:

 

obec@oujarov.cz
oujarov@tiscali.cz (zrušen)

Internet. stránky: www.oujarov.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Jarov
ulice a čp. 24

331 51 Kaznějov

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Jarov
ulice a čp. 24

331 51 Kaznějov

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 18:00-20:00 hod.

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel:  
Fax:  
Kancelář starosty
Tel:  
Mobil: 602 397 196
e-mail: obec@oujarov.cz                     

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.oujarov.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

 

obec@oujarov.cz 

4.8.

Další elektronické adresy

ID datové schránky : ez8avmg

5.

Bankovní spojení

název banky Komerční banka a.s.
12229371 / 0100

6.

00257877

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů , 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE JAROV (160.16 kB)

8.2.

Rozpočet

Rozpočet obce Jarov na rok 2023 (112.17 kB)

 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Jarov
 

  • Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004
  • Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Jarov

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Jarov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Úřední deska

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Jarov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005